A Homorú Föld Tény, vagy Fikció? - AGHARTA a felemelkedett fajok földjének térképe
A Homorú Föld modellje
Auróra jelenség modellje - ahogyan a központi nap fénye kijut a felszínre
Földbolygó metszete - mágnesesség, forgástengely és poláris nyílások tekintetében
A Kiegészített Homorú Föld térkép - Telos, Posid és Rama városokkal
Az Agharta Csatornarendszer rajza - Alec McLellan 'Agharti' c. könyve alapján
A Földgolyó méretezett metszeti rajza - R. Bernard vázlata
A hajóval történő be és kifolyás a tengeren animációja - ahogyan Olaf Jansen is tette
Rajz az északi Poláris nyílásáról
Fontos sarki expedíciók útvonalainak térképe
Festmény Edmund Halley-ről, kezében elméletének vázlatával
Tervrajz Edmund Halley elméletének alapján, a Föld koncentrikus körökre osztott belső részéről
A NASA fotója az északi Poláris nyílásról
A északi Poláris nyílás szimbolikus számítógépes rajza
Fénykép a Földről és jól láthatóan a Poláris Nyílásról - 1969 júliusából az Apollo 11-ről készítve
Fénykép a Földről és jól láthatóan a Poláris Nyílásról - 1969 júliusából az Apollo 11-ről készítve Színesben
A Belső Földbe történő be és kihajózás vázlati rajza R. Bernardtól
Fotó az északi Pólusról - A Föld belsejéből kiszivárgó fényről (a Központi Nap fénye)
Fénykép az északi Póláris Nyílásról
Fotó a Földről - A tetején viszonylag jól látható a nyílás
NASA fotó a Szaturnuszról, ahogyan világít - vagyis nem csak a Földnek van belső része és Központi Napja (egyébként a többi bolygóról is hasonló képek készültek
Egy könnyen értelmezhető Földmetszet model
A koncentrikus szférákból álló Föld modellje - Cyrus Teed rajza elmélete alapján
Az ESSA-7 műhold fényképe az Északi Jégsapkáról és a jól látható Poláris Nyílásról 1968. November 23-án
Illusztráció a Földbolygó felépítéséről
ADAMA-ról, Telos földalatti város Főpapjáról készült kép - Glenda Green festménye
MIKOS-ról, a Belső Földön lévő Catharia város egyik lakójáról készült kép - Maia Christianne Nartoomid grafikája
MIKOS-ról készült rajz - Greg Gavin rajza Suzanne Mattes Bennett elmondása alapján
A Jupiter Aurórája - a NASA Felvétele a Jupiterről 1998. Július
A Mars Aurórája - Hubble Teleszkóp képe 1995.06.26.
ASHTAR SHERAN-ról, a Fény Testvériségének Földünket is védelmező ürflottájának parancsnokáról készült rajz
PTAAH, a Plejádok felettünk állomásozó több, mint 100.000 hajóból álló Kozmikus Raj parancsnoka, aki 732 éves
SHARE anyahajó, Ashtar Nagy Kozmikus Rajának főhadiszállása - 40 km hosszú, 13 km széles, és 8 km magas
PLEYA III evakuációs űrhajó - 1,5 km hosszú, 600 Kozmikus Emberből álló legénységgel rendelkezik
EL MORYA Felemelkedett Mester
MARS is Üreges - Tisztán látszik ezen a Hubble Űrteleszkóp fotón is a Mars Északi Poláris nyílása
A MARS aurórája - Ahogyan a belső nap fénye kiszűrődik az Északi Poláris nyíláson a Hubble Teleszkóp felvételén
A Porthologos Könyvtár az Égei-tenger alatt található
A Shasta-hegy varázslatos látványa - Tisztán látszik az energiaörvény
A Hold Déli Pólusának űrszondáról fotózott képe - A középső üres rész a poláris nyílás
A Fényerők Civilizációjának űrjahói (fotomontázs)
Az UMMO Civilizáció űrhajójának fotója 1976.08.03-án
 
Hatalmas körformájú kb. 5000 km átmérőjű Anyahajó műholdfotója - A Brazília Planetárium tette közzé
 
 
  Kiegészítő Információk
“ Ez a másfajta emberiség egy nagyon magasszintű civilizációval rendelkezik gazdasági, társadalmi, kulturális és szellemi fejlődés tekintetében egy különös tudományos előrehaladással együtt, és összehasonlítva velük a Föld felszínén élők, 
talán barbár fajnak mondhatók. ”  O.C. Huguenin, Író