A Földbolygó szerkezete nagyban eltér attól, amit eddig tanítottak róla. Számos legenda és az oldalon közzétett médiumi közvetítések, fotók és ábrázolások szerint, létezik ugyanis egy úgynevezett Belső Föld, mely az Északi és Déli Pólusokon, valamint barlangokon keresztül érhető el. Ezt a a rejtélyes Belső Földet egyesek Homorú Földnek nevezik, mivel pontosan a földkéreg túloldalán helyezkedik el, így ott a horizont nem lefelé, hanem felfelé görbül. Ez a Homorú Föld ad otthont az Agharta (Agartha) civilizáció számára. Az Agharta ennek a felemelkedett kultúrának a legáltalánosabb elnevezése. Ennek a csodás földalatti civilizációnak ugyanúgy vannak városai, folyói, tavai, tengerei, óceánjai, erdői, hegyei, égboltja, stb... és még egy napja is van, melyet Központi Napnak hívnak. Ennek a napnak a tiszta fénye világítja meg a Belső Földet, és ennek a napnak a fénye idézi elő a külső felszín Auróra, vagy más néven Sarki Fény jelenségeit is azáltal, hogy a pólusok nyílásain keresztül kiszivárog a felszínre, melyet már számos felfedező is megpróbált bebizonyítani. Ezt a virágzó civilizációt a szeretet, a bőség, a jólét és az egészség jellemzi. Ez az, ami felé mi is tartunk... Ebben a fejezetben erről a varázslatos helyről tudhatunk meg információkat, valamint médiumi közvetítéseken keresztül megismerhetjük az ott élők szeretetteli üzeneteit. Ez a fejezet a TELOS és a HOMORÚ FÖLD című alfejezetekből épül fel.
 
 
12.000 évvel ezelőtt, Lemúria és Atlantisz kontinense, és szinte teljes lakossága elpusztult. Voltak azonban olyanok is, akik megmenekültek, ugyanis az utolsó pillanatokban sikerült nekik átlépniük egy másik dimenzióba, melyben jelenleg is tartózkodnak. Ez a hely egy párhuzamos valóság, a mai napig a Föld belsejében található, melyet a Föld felszínén élő emberek még nem látnak, de hamarosan eljön az idő, mikor láthatóvá válik mindannyiunk számára. Sokan vannak közöttünk, akik annak idején a katasztrófában lelték halálukat, és most  mint Te is, a Föld felszínén élik mindennapjaikat. Azzal a tudatossággal, mellyel a "túlélő" barátaink, vagy elfelejtett testvéreink már rendelkeznek, sokkal jobban átláthatók a Föld felszínén zajló események. Múltunk, jelenünk és jövőnk, egyaránt látható számukra, mely által segítséget, útmutatást tudnak nyújtani nekünk, hogy a lehető legboldogabb világot építsük fel mindannyiunk számára. Ők már boldogságban és halhatatlanságban élnek és alig várják, hogy mi is eljussunk erre a szintre. Üzeneteik segítségével betekintést kapunk közös múltunkba, valamint megtanulhatjuk, hogy miképpen is érhetjük el ezt az Aranykort, melyben velük találkozva, örök boldogságban teljesíthetjük ki életünket a Földön. És találkozásunk ideje hamarosan, még ebben az évtizedben, vagy legkésőbb 2012-ben eljön. Az, hogy minél előbb megtörténhessen, csak rajtunk múlik. Mindössze az erőszakot kell teljesen kiűznünk a bolygóról, hogy életünk minden pillanatát a Szeretet uralhassa, és akkor kollektíven átléphetünk abba az addig láthatatlannak vélt birodalomba, a Földi Mennyországba.
 
 
A Homorú Föld egy belső világ, mely nagyban kapcsolódik ez előzőekben említett Telos városához. Telos ugyanis a Homorú Föld egyik városa. De a Homorú Föld, már jóval ezen város megépülése előtt létezett. A Homorú Föld lakossága volt az, aki befogadta "túlélő" testvéreinket Lemúria kontinenséről. Ebben a fejezetben megtudhatjuk, miképpen is épül fel ez a varázslatos hely, betekintést kaphatunk az ott élők mindennapjaiba, üzeneteik által fogadhatjuk szeretetenergiájukat és a TELOS üzenetekhez hasonlóan átfogó útmutatást kaphatunk jövőnkkel és lehetőségeinkkel kapcsolatosan.
 
 
A Földbolygó és lakossága egy olyan régen várt esemény előtt áll, melynek lehetősége mindannyiunkban mélyen belül nyugszik. Mélyen belül tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy nem csak mi vagyunk egyedül az Univerzumban. A Föld egy olyan folyamaton halad éppen keresztül, mely előkészíti a lehetőséget arra, hogy hamarosan mindez, mindannyiunk számára nyilvánvalóvá váljon. Eljött az idő, hogy lehulljon a lepel eredetünkről, és hogy vendégül láthassuk Földünkön a más bolygókról és Univerzumokból érkező szeretettel teli Csillagtestvéreinket, és az ő segítségükkel egy magas tudatosságú, Új Galaktikus Társadalmat teremthessünk meg itt a Földön. A Galaktikus Föderáció egy olyan Fényszövetség, melyet több mint négymillió évvel ezelőtt, különféle csillagközi civilizációk hoztak létre ebben a galaxisban. Isteni céljuk az, hogy Fizikai Angyalokként segítsenek a Tejút Galaxis régen megjósolt isteni sorsának beteljesítésében. Az első kapcsolatfelvétel előbb, vagy utóbb mindenképpen megtörténik majd, és az erre való felkészüléshez nyújtanak segítséget a Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia üzenetei, melyek részletesen mutatják be azokat az éppen folyamatban lévő eseményeket, melyek a velük való első hivatalos találkozásukhoz vezetnek. Az élet teljesen meg fog változni a Földön. Az Új Világ Szeretettel, Jóléttel és Boldogsággal lesz teli. Ennek felépítésében pedig Csillagtestvéreinktől és a Föld belsejében élő barátainktól is megkapjuk a segítséget.
 
 
Ez a fejezet olyan híreket, információkat, képeket, ajánlásokat és további forrásokat tartalmaz, melyek szoros kapcsolatban állnak az oldalon közzétett üzenetekkel. Megtalálhatók közöttük érdekes történetek, más szerzők írásai és közvetítései, internetről letölthető, vagy onnan nézhető filmek, valamint sok más a témába illő link olyan oldalakra, melyek az oldalon közzétett információk további kiegészítőiként szolgálhatnak.
 
A Földbolygó, melyen élünk, ugyan olyan élőlény mint bármelyikünk. Testtel és lélekkel rendelkezik. A Földanya, mint már tudjuk nagy változásokon megy át együtt az emberiséggel. A Földi Mennyország létrehozásán dolgozunk mindannyian. Ez a folyamat pedig nagyszabású változásokkal jár minden tekintetben. A változások során tapasztalható éghajlat és időjárás változások, váratlan katasztrófák, vulkánkitörések, folyamatos földmozgások, még ha nem is úgy tűnik, de mind a Földi Mennyország megvalósulását szolgálják. Sajnos nagyszabású "tisztogatásra" van szükség az Új létrehozásához. A Föld változásai természetesen az élővilágra is kihatnak és jelentős változásokat okoznak az emberekben mentális, spirituális és fizikai szinten egyaránt. Az emberek DNS felépítése is változóban van a tudatosság emelkedése végett. Egyes események jelentős szemléletváltást idéznek elő az emberiségben, melyekre szükség van az egyetemes béke megvalósulása érdekében.
 
Az oldalon közzétett fejezetek egymásra épülnek, szeretetteljes üzeneteik egymást kiegészítő információkat tartalmaznak a Föld békéjének megvalósítása, valamint a Földi Mennyország, a megjövendölt Aranykor megvalósulása érdekében. Itt a lehetőség, hogy az emberiség szeretetből jött segítőkön keresztül kapjon hiteles információkat csodálatos Isteni tehetségéről, teremtő erejéről, és lehetséges jövőjéről, melynek kibontakozásához csupán szeretetre és elhatározásra van szükség. Napról napra, egyre több ember dönt úgy, hogy végre figyelmen kívül hagyja a számára zavaró és káros behatásokat, és elkezdi megismerni saját magát. Egészséges és boldog életre törekszik, melyben nincs helye a betegségnek, félelemnek, a másoknak való kiszolgáltatottságnak, és a szándék minden.

Már tudósok is bebizonyították, hogy gondolataink útján teremtjük meg valóságunkat. Ha szeretettel teli és pozitív gondolatokat tartunk fenn, akkor azok fognak fizikailag materializálódni körülöttünk. A félelemmel teli gondolatok csak szenvedést és betegségeket szülnek, és hátráltatják a globális és személyes fejlődésünket. Vegyük észre a szépet és hagyjuk el félelmeinket, aggodalmainkat, mert azok nem az Aranykor megvalósulását szolgálják. Amennyiben sikerül kizárnunk életünkből a zavaró és félelmet keltő információkat, helyettük inkább a boldogságra, örömre, a szépre és a jóra összpontosítunk, és minél többen így teszünk, annál kevesebb szenvedést és bonyodalmat kell közvetetten, vagy közvetlenül megtapasztalnunk. Egy napon, a közeli jövőben minden megváltozik. A szeretet és boldogság fogja uralni a bolygót, és soha többé nem kell nélkülöznünk. Mindenkinek minden megadatik majd. A Földi Mennyország hamarosan felépül, csak rajtunk múlik, hogy előbb, vagy utóbb.

A csodák már elkezdődtek, csak észre kell vennünk őket. És a Mennyország az észrevett csodákból épül meg itt a Földön!
 
Lemúriáról és Telosról

Shasta-hegy

Lemúria korszaka időszámításunk előtt 4.500.000-től egészen 12.000 évvel ezelőttig tehető. Lemúria és később Atlantisz kontinenseinek elsüllyedéséig hét fő kontinensből állt a Föld bolygó. A gigantikus Lemúriához tartozó földrészek jelenleg a Csendes óceán alatt találhatók, szintúgy Hawaii, a Húsvét szigetek, Fiji szigetek, Ausztrália és Új-Zéland alatt. És tart egészen az Indiai óceánon át Madagaszkárig. Lemúria keleti partja kiterjedt egészen a jelenlegi Kaliforniáig és Kanada Brit Kolumbiai részéig. Hosszú évekkel azelőtt, hogy a tudatosság visszaesett, a lemúriaiak egy ötödik dimenziós frekvenciában, vagy dimenzióban éltek és minden gond nélkül, képesek voltak visszalépni az ötödikből, negyedik és harmadik dimenziós szintekre, tudtak mozogni a dimenziószintek között. Ezt bármikor megtehették, ha arra vágytak a szív energiája által. 

A lemúriai faj, olyan lények keveréke volt, akik főleg a Szíriuszról, az Alfa Kentaurról és kisebb számban más bolygókról származtak. Végül, ahogy ezek a fajok keveredtek egymással a Földön, létrehozták a lemúriai civilizációt. Mondhatni, hogy egy meglehetősen félelmetes keveréket alkottak. Lemúria valójában a civilizáció bölcsője volt ezen a bolygón, az "Anyaföld", amely sok más civilizáció megszületését támogatta, mint a későbbiek során Atlantisz létrejöttét is. 

Lemúria kontinense több millió év alatt, varázslatos paradicsommá nőtte ki magát. Végül a két fő kontinens közötti háborúk eredménye következtében, Lemúrián és Atlantiszon hatalmas pusztítások történtek. Huszonötezer évvel ezelőtt, Atlantisz és Lemúria volt az egymás "Eszméi" ellen küzdő két legnagyobb kontinens. Két nagyon különböző elgondolásuk volt arról, hogy milyen formában kellene irányítani a Föld bolygón élő más civilizációkat. A lemúriaiak abban hittek, hogy a más, kevésbé fejlett kultúrákat békén kell hagyni, hogy saját ritmusuk, saját értelmi képességeik és életútjuk alapján folytassák evolúciós fejlődésüket.

Az atlantisziak hite szerint minden kevésbé fejlett kultúrát a két legfejlettebb civilizáció hatalma és irányítása alá kellene vonni. Ez a nézeteltérés, később termonukleáris háborúk sorozatát okozta Atlantisz és Lemúria között. Amikor a háborúknak vége szakadt, nem voltak győztesek. 

Ezek alatt a pusztító háborúk alatt a magasan fejtett emberek egészen lealacsonyodtak egy nagyon alacsony szintű viselkedésmódra. Végül Atlantisz és Lemúria, saját agresszivitásuk áldozatává vált és mindkét kontinens szülőföldje nagyon legyengült a háborúk miatt. Az embereket tájékoztatták a papok, hogy a kontinenseik kevesebb, mint 15.000 éven belül el fognak teljesen süllyedni. Azokban az időkben az emberek átlagosan 20.000 - 30.000 évig éltek és megértették, hogy azoknak, akik a rombolást okozták, át kell élniük a pusztulás megtapasztalását. 

Lemúria idején Kalifornia része volt Lemúria földjének. Amikor a lemúriaiakban tudatosult, hogy a földjüket pusztítás fenyegeti, kérelmet nyújtottak be kisebb Shamballába, az Agartha Hálózat fejéhez, hogy engedélyt kérjenek a Shasta-hegy alatti város megépítéséhez kultúrájuk és emlékeik megőrzése céljából. 

A városépítéssel és a földalatti Agartha hálózattal kapcsolatos engedély megadása érdekében be kellett bizonyítaniuk, hogy már megtanulták a háborúval és agresszivitással kapcsolatos leckéiket. Bizonyítaniuk kellett másoknak is, többek között a Bolygók Galaktikus Szövetségének is. Hogy újra a Szövetség tagjaivá válhassanak, meg kellett mutatniuk, hogy megtanulták a leckét a békével kapcsolatban. Amikor megkapták az engedélyt a városuk felépítéséhez, melyet Telosnak neveztek el, megtudták, hogy ezen a helyen túl lehet élni a fenyegető kataklizma változást is. A Shasta-hegyen belül, ott már létezett egy barlang nagy kupolával. Itt megépítették a várost, melyet Telosnak neveztek el, mely egy egész nagy területet, a mai Kaliforniát és az USA nagy részét foglalta magába, melyet most a Dél-Nyugati résznek hívunk. Telos a Shasta-hegy északi részétől a nyugati part mentén egészen Brit Kolumbiáig húzódott. Telos jelentette a Kommunikációt, az egységet és a Megértést a Szellemmel. 

Amikor Telos elkészült, 200.000 ember befogadására vált alkalmassá. Amikor az özönvizek megkezdődtek, csak 25.000 embernek sikerült bemenekülnie a hegy belsejébe. Nagyjából ennyien maradtak a harmadik dimenziós Lemúriai kultúrából. Az emlékanyagokat már akkor elhozták Lemúriából Telos földalatti városába és a Templomokba, még mikor azok épültek. A robbanás, mely elpusztította a kontinenst, egy kicsivel korábban történt, mint ahogyan arra számítottak volna, és ez oka annak, hogy sok embernek nem sikerült időben a hegy belsejébe jutni. A közismert Lemúria, a szeretett Anyaföld, egy éjszaka folyamán megsemmisült. A kontinens nyugodt csendben süllyedt el és sokan nem is voltak tudatában a történéseknek. A lakosság nagy része aludt, és mindez akkor történt. Nem volt szokatlan az időjárás sem azon az éjszakán. Egy Lord Himalaya közvetítés kapcsán 1959-ben Geraldine Innocenti, El Morya ikerlángja elmondta, hogy a papságnak nagy része, akik hűek maradtak a Fényhez és a Szentséghez, mindvégig kitartottak, erősek és bátrak maradtak, énekeltek és imádkoztak mindvégig, míg szépen lassan elmerültek a hullámok alatt. 

Még mielőtt Lemúria kontinense elsüllyedt, a Templomok papjai és papnői óvva intettek mindenkit a bekövetkező kataklizma váltással kapcsolatosan és a Szent Tűz Gyújtópontjait elszállították Telosba, a többit pedig más érintetlen helyekre vitték. Ezeknek a Lángoknak a sokaságát Atlantisz kontinensén, különleges helyre helyezték és ott tartották életben napi spirituális szertartásokkal hosszú időn át. Ezek a papok és papnők csak közvetlen Lemúria elsüllyedését megelőzően tértek vissza otthonukba és önkéntesen az emberek mellé szegődtek, hogy ragyogásukkal, vigasztalásukkal és bátorságukkal segítsék őket. Felajánlották, hogy segítenek ellensúlyozni a félelmet, mely a kataklizma változásokkal jár. Ők szerető jótevők voltak, Istenségük kisugárzásával és áldozatukkal irányították energiájukat, mellyel a szó szoros értelmében körülvették az emberek auráját és békét sugároztak rájuk, segítettek nekik szabadságot teremteni a félelemből, segítettek az emberek étertesteinek megtisztításában, hogy a jövőbeni megtestesüléseik alatt már ne kelljen hasonló megrázkódtatásokat megtapasztalniuk.

Lord Himalaya a "Híd a Szabadsághoz" közvetítésben 1959-ben azt mondta: "A papság számos tagja kis csoportokban stratégiailag különböző területeken imádkozott és énekelt, amíg elmerültünk a víz alatt. A dal, melyet énekeltek, ugyan az volt, melyet ma úgy ismerünk, hogy "Auld Lang Syne" (Régi Szép Idők)." Cselekedetük mögötti elképzelés az volt, hogy minden szörnyű élmény nyomot hagy egy nagyon mély traumát követően az étertestben és a sejtemlékeinkben és számos megtestesülés szükséges a meggyógyításához. A papság tevékenységén és áldozatán át, hogy azt választották, hogy együtt énekelnek emberek csoportjaival a megsemmisülésig, sok félelmet csillapodott és fenntartott egy bizonyos mértékű harmóniát. Ez nagyban csökkentette az elpusztult emberek lelkének sérüléseit és traumáit. Énekeltek, zenéltek és imádkoztak, míg a vízszint és a hullámok a szájukig emelkedett. És akkor meghaltak. Az éjszaka folyamán, míg sokan nyugodtan aludtak, a csillagos kék ég alatt történt mindez. A szeretett Anyaföld elmerült a Csendes-óceán hullámai alatt. A papok nem adták fel és egyikük sem tanúsított semmilyen félelmet. Lemúria méltósággal süllyedt el! 

"Auld Lang Syne" volt az utolsó dal, melyet Lemúria földjén hallottak 

Az énekelt dal újra eljött a Földre az Ír embereken keresztül és nagyon látnoki megfogalmazásban. "Should auld acquaintances be forgot". Valójában régi ismerősök vagyunk, akik ismét újraegyesülünk a fizikai birodalomból a szeretteinkkel, korábbi barátainkkal és Telosi családtagjainkkal, akik "még láthatatlanok" nekünk, de remélhetőleg már nem túl sokáig. 

Halld jól a szívedben barátom ezt a következő pár mondatot. Szeretett Lemúriánk elsüllyedését megelőzően megjövendölték, hogy valamikor a távoli jövőben egy napon, sokan összegyűlünk újra és egy csoportként, együtt énekeljük ismét a dalt teljes tudatossággal, hogy a "Föld Győzelme" megvalósult. Ez időtájt, jön el az idő, a várva várt nap és beteljesedik a hihetetlen jóslat. Mi most indítjuk el a várva várt "Újraegyesülés" folyamatának kezdetét. 

Ez könnycseppeket csal a szemeimbe, hogy engedem, hogy tudj Adamáról, hogy sokan közületek, akik olvassák ezeket a szavakat, ott voltatok azok között a bátor lelkek között, akik feláldozták az életüket a kollektíváért. Tapsolták és tapsolják a bátorságodat akkor és most, és örvendjünk együtt a visszatérést, még egyszer, folytatódik a mi nagy lemúriai küldetésünk, hogy segítsünk a bolygónak és az emberiségnek a dicsőséges felemelkedésben. 

Telosban, a küldetésünk egyik része volt, hogy megtartsuk az egyensúlyt és a felemelkedési folyamat energiáit a bolygón, míg a felszínlakók nem tudják maguk ezt megtenni. Most az az idő jött el, hogy a két civilizáció együtt "Egy Szívként" teszi mindezt. 

A Föld a két kontinens elsüllyedését követően 

Lemúria elsüllyedésekor Atlantiszt folyamatos földrengések rázták és földjének különböző részei semmisültek meg, amely 200 éven keresztül tartott egészen a végső stádiumig, mikor a kontinens teljesen elmerült. Lemúria és Atlantisz katasztrófáját követően a bolygó még 2.000 éven át rázkódott. 200 év alatt a Föld két nagy földrészt veszített el, ráadásul még a termo-nukleáris fegyverek hatása is érezhető volt, melynek kapcsán a Föld egy olyan óriási visszaesést és sérülést szenvedett el, hogy több ezer évig tartott, hogy visszaálljon az egyensúlya és újra befogadóképes legyen. Több száz évvel a két kontinens pusztulása után is rengeteg törmelék volt az atmoszférában, ami a Földet jelentősen elzárta a ragyogó napfényétől. Az atmoszféra nagyon hideggé vált, mert a napfény nem volt képes áthatolni a vastag és mérgező atmoszférikus törmeléken és csak nagyon kevés táplálék tudott fejlődni. Egy nagy százaléka az állatoknak és a növényeknek elpusztult. 

Miért van manapság kevés bizonyíték a két civilizáció létezésére? 

Az az oka, hogy a városokat, amelyek nem süllyedtek el vagy kőtörmelék borította el a rázkódások következtében, vagy a földrengések eltörölték a föld felszínéről, vagy a hatalmas árapály hullámok pusztítottak, melyek gyakran egészen 1.000 mérföldes távolságra behatoltak a szárazföldre és elpusztítottak sok várost, lakóhelyet és úthálózatot. Az állandó földaktivitások miatt az életben maradás feltételei kíméletlenné és nehézzé váltak, az emberek rettegtek, mert civilizációjuk életminősége nagyon gyorsan megromlott. Az életben maradtak öröksége a balsors, éhínség, szegénység és betegség lett. 

Az emberek eredeti magassága a bolygón körülbelül 12 láb volt. A hyperboreaiak még mindig 12 láb magasak és közülük egyikük sem él a felszínen mostanság. Lemúria elsüllyedésének idején a lemúriaiak lecsökkentették magasságukat 7 lábra és még mindig 7 - 8 láb magasak, a mai napig. És további magasságcsökkenés is volt a bolygón, sokunk a felszínen élő emberek közül 6 láb magasak, vagy annál alacsonyabbak. Amint a civilizációnk kifejlődik, ez helyreáll majd. Még most is az emberek a bolygó felszínén magasabbakká válnak, mint amilyenek 100 évvel ezelőtt voltak. 

Telos kormányzata 

Telosban két formája van a kormánynak. Telos királya és királynője, Ra Mu és Rana Mu, emelkedett mesterek, akik már ikerlángok, alkotják Telos kormányzatának egyik formáját. Ők Telos alapvető uralkodói. 

A kormány másik formája a helyi Tanács, amelyet Telos Fényének Lemúriai Tanácsának hívnak és 12 emelkedett mesterből áll. 6 férfi és 6 nő szolgál a tanácsban az Isteni férfi és Isteni női egyensúly megtestesítőiként. A tizenharmadik tag, Telos Magas Rendű Főpapja ez időtájt Adama, a tanács vezetőjeként tevékenykedik. A tanács döntetlen szavazása esetén őt illeti meg a végső döntés joga. 

A tanács tagjait annak alapján választják, hogy milyen szellemi szintet értek el belső minőségeik, érettségük és szakértelmük tekintetében. Amikor a tanács egy tagja elhatározza, hogy a szolgálat másik szintjére lép, a megüresedett helyre közismert emberek és azok kerülhetnek akik vágyat éreznek a távozó tanácstag helyének betöltésére. Minden tevékenységet gondosan megtanulnak a tanács, a papság és Telos királya és királynője által. A királyé és a királynőé az utolsó szó, hogy végül kit választanak ki a feladatok betöltésére a tanácsba. 

Telos városa

Telos egy igen nagy város, körülbelül másfél millióan élünk itt. A város nem oszlik kerületekre és mind része vagyunk a helyi kormánynak, sokunk különböző területeken él. Telos városa 5 szinten, több négyzetmérföldes kiterjedésben a Shasta-hegy alatt található. 

	•	Az első szint: Az embereink nagy százaléka az első szinten, a kupola alatt él. Ez az, ahol a közigazgatási és nyilvános épületek, valamint számos templom található. Ennek a szintnek a központjában áll a főtemplomunk, egy piramis formájú szerkezet, melyet MaRa Templomának hívnak. Itt 10.000 ember ülésezik egyszerre. Ez a templom Melchizedek papságának van szentelve. A piramis fehér, csúcsköves, melyet "élő kőnek" hívunk, és Vénusz adományozta nekünk. 

	•	A második szint: Ez az, ahol a termelés és gyártás folyik az emberek és a város szükségleteinek ellátása érdekében. Ezen a területen számos gyermek és felnőtt iskola található. Szintén sok ember él ezen a szinten is. 

	•	A harmadik szint: Ez a szint teljesen a hydropónikus kertjeinknek van szentelve, ahol a mi összes táplálékunk terem 7 hold földterületen. A termelt diétás étkeink nagyon érdekesek, mókásak és változatosak. A kertészkedési módszereink igazán hatásosak, mert 7 hold földterület mindössze, amire szükségünk van a bőséges termesztéshez, mely nagyon változatos ételeket, erős és egészséges testet és örök fiatalságot biztosít másfél millió ember számára. 

A hydropónikus kertek állandó termést, folyamatos betakaríthatóságot tudnak biztosítani. A fejlett hydropnikus technológia alkalmazásával sokkal gyorsabban, rendkívül kevés termőföld és víz segítségével, valamint a vegyszerek használata nélkül tudunk élelmet termelni. A mi étkeink teljesen organikusak (szervesek) és magas a rezgésszintjük. A kertészkedési formánkban nincs szükség trágyára és nem merül ki a termőtalaj sem. Mi szerves ásványi anyagokat teszünk az öntözővízbe. Ez növeli és felgyorsítja a termést Telos szeretetrezgése, energiája és fénye által. Ez az 5. dimenziós tudatosság varázsa, amit ti is fel fogtok fedezni nemsokára még ebben az évtizedben, vagy nem sokkal az után. 

	•	A negyedik szint: Ez a szint tartalmaz hydropónikus kertet, némi gyártó részt és egy nagy természetes területet, parkokat kis tavakkal és szökőkutakkal. 

	•	Az ötödik szint: Ez a szint teljesen a természetnek van szentelve. Vannak magas fák, tavak, atmoszférikus parkok és ez az a hely, ahol az állatainkat tarjuk. Ezen a természeti szinten a növényzet és az állatok megőrizték eredeti természetességüket egy olyan szinten, amilyet a felszínen hosszú ideje nem lehet látni. Minden állatunk vegetáriánus és nem eszik meg egymást. Teljes harmóniában élnek egymás mellett félelem és agresszió nélkül az emberrel és egymással szemben. Telos igazán az a hely, ahol az oroszlán és a bárány egymás mellett alszik és teljes bizalommal vannak egymás iránt.
Az Új Lemúria 

Akik olvassák ezeket a szavakat, mindannyiótoknak azt mondjuk, hogy Lemúria sosem pusztult el teljesen, mint ahogyan azt jelen idődben érzékeled. Még mindig létezik egy negyedik és ötödik dimenziós frekvencián, ami még nem látható a ti harmadik dimenziós látásmódotokkal és észlelésetekkel. Ahogyan a dimenziók közötti fátyol egyre vékonyabbá válik, biztosítunk benneteket, hogy egy nem túl messzi jövőben, szeretett Lemúriátok az Ő Új Ragyogásával és Dicsőségével fizikailag tapintható formában fel fogja tárni magát nektek. 

Ahogy megnyitjátok magatokat egy magasabb tudatosságú életmód iránt és megtisztítjátok magatokat eltorzított és hibás hitrendszereitektől, képesek lesztek meglátni a szeretett Szülőhazát mégegyszer és engedélyt kaptok rá, hogy belépjetek Általa teljes Szeretettel és Ragyogással oda, melyet tartogat számotokra. Meghívott leszel mégegyszer és nagyon is érezhetően összekapcsolódunk egymással majd ezen a paradicsomi helyen. A robbanás idején Lemúria és mindaz amit képviselt a bolygó számára, felemelkedett egy 4. dimenziós frekvenciára. És ez folytatódott a növekedés és fejlődés befejezéséig mindazokkal, akik hosszú időn át kitartottak. 

Ha ez az információ könnyeket hoz a szemeidbe és megnyitja a szívedet, hogy begyógyítsa a hosszú időn át eltemetett fájdalmakat benned, engedd meg magadnak a könnycseppeket. Engedd meg a könnycseppek csordogálását, hogy elhozza a gyógyulást lényed minden részéhez. Engedd meg magadnak, hogy igazán érezz és végy a szíveden át lélegzetet. Az Isten Éned örökre feloldja és meggyógyítja azokat a lenyomatokat benned. Kérd meg a Felsőbb Éned, hogy támogasson téged azoknak a feljegyzéseknek a felfedésében, melyek visszatartanak az Új Dicső Valóság leleplezésében. 

Azt kérjük, hogy napi meditációdban addig tevékenykedj, amíg nem érzed a befejezést. Lépj kapcsolatba velünk a szíveden keresztül. Kérheted a segítségünket és mi veled leszünk amint végzed a belső munkát. Telosban mindannyian buzgón támogatunk mindenkit, aki a kezét nyújtja felénk. Mi egy olyan civilizáció vagyunk, amely nagy szív megnyitásokat vitt véghez és a mi rezgésünk az Isteni Anya Szívével pulzál. A mélyen ülő fájdalmak fokozatosan felszabadulnak majd bennetek és megkönnyebbültök. Ezeknek a sérüléseknek a tisztulása segíteni fog nektek, hogy igazán megértsétek, kik is vagytok valójában. Ez majd megengedi nektek, hogy óriásit ugorjatok a teljes spirituális, érzelmi és fizikai érzékelésetekben. 

Az Új Nap, az Új Világ éppen most születik. Sokan megtanultuk a leckéinket a Szeretetről és az Új Lemúria, az elveszett paradicsom, most újra kibontakozik. Lemúria egy része, mely hű maradt a Fényhez és az Ő Szentségéhez felemelkedett a 4. dimenzióba a kataklizma változás idején. Soha nem pusztult el teljesen, csak 3. dimenziós tekintetben. Lemúria a mai napig folytatta fejlődését és növekedését egy ötödik dimenziós tudatosságba és a magasabb dimenziókban létezik. 

És Telos, a mi szeretett Telosunk és minden csodálatos ember, aki ott él a mi "Átjárónk" erre a csodálatos helyre.

Vissza az előző oldalra6FBF9C08-4DE9-46BC-935C-5925D11F60F7.html6FBF9C08-4DE9-46BC-935C-5925D11F60F7.htmlshapeimage_4_link_0
  A Lemúriai Kapcsolat
“ Mindig emlékezzetek, hogy a Szeretet a kulcs kedveseim. A Szeretet tár ki minden ajtót Önmagatokhoz, és a Szeretet megtestesülésén keresztül juthattok a legmagasabb szintre, a határtalan szellemi szabadságba. A Szeretetből jöttél, és most visszatérsz oda. Adama vagyok, a lemúriai fivéred, és a túloldalon várlak téged. ”  Adama, Telos főpapja


1119 BUDAPEST, ETELE ÚT 32/C. 
H-P: 9-17 óráig SZ: 9-12 óráighttp://www.gyogynoveny-bio.hu/http://www.gyogynoveny-bio.hu/
Élő Víz
Kóstoló Skandináv Élő Víz-Rendszerek HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTEL ? ?