Leplezetlen Misztériumok

Találkozás a Mesterrel

Godfré Ray King (Unveiled Myteries, 1934)

4/1. rész

TALÁLKOZÁS A MESTERREL

A Shasta-hegy bátran állt ki a nyugati éggel szemben, fenyőkkel körülvéve, ami olyanná teszi, mint egy fehéren ragyogó gyémánt ékszer, egy filigrán zöld beállításban. A hóval borított csúcsai csillogtak, és a színek pillanatról pillanatra változtak, ahogy az árnyékok megnyúltak a nap horizontra ereszkedése során.

A szóbeszéd úgy tartotta, hogy volt egy embercsoport, Isteni ember Valójában, az úgynevezett Shasta-hegy Testvériség, akik a Nagy Fehér Páholy egy ágát képviselték, és ez a Gyújtópont a nagyon ősi időktől a mai napig töretlenül folytatódik.

Kormányzati ügyből kifolyólag egy a hegy lábánál lévő kisvárosba küldtek, és szabadidőmben megszállottan próbáltam megfejteni ezt a szóbeszédet a Testvériséget illetően. Megtudtam a Távol-Keleti utazásaimon keresztül, hogy a legtöbb szóbeszédnek, mítosznak, és legendának, van valahol egy eredete, egy mély mögöttes igazság, mely gyakran ismeretlen marad mindenki számára, de csak azoknak, akik az élet Valódi tanulói.

Beleszerettem a Shasta-hegybe, és minden reggel, szinte akaratlanul, tiszteletemet fejeztem ki a hegy Szellemének, és a Rend Tagjainak. Érzékeltem valami nagyon szokatlant az egész helyszínnel kapcsolatban, és az elkövetkező tapasztalataim fényében, már nem csodálkozom, ha néhányan közülük előlépnek árnyékukból.

Hosszú túrák váltak szokásommá, amikor egyedül akartam dolgokat kigondolni, vagy döntést hozni komoly fontos dolgokban. Itt ezen az óriási természeti helyen, kikapcsolódásra, inspirációra, békére leltem, mely megnyugtatta lelkemet, és felerősítette elmémet és testemet. 

Ahogy gondolkodtam, örömmel terveztem meg egy túrát, hogy némi időt töltsek a hegy szívében, és amikor az éltemet megváltoztató elkövetkező tapasztalatok beléptek életembe, már szinte azt hittem, hogy egy másik bolygón voltam - de visszatértem a megszokott napi ügyekhez, amikkel már hónapok óta foglalkoztam.

A kérdéses reggelen, hajnalban indultam útnak, és követtem ahova a képzelőerőm vezetett, majd bizonytalan módon, megkértem Istent, hogy vezesse utamat. Délre, magasra felmásztam a hegyoldalon, ahonnan olyan volt déli irányba a kilátás, mint egy álom.

Ahogy a nap haladt, nagyon meleg lett és gyakran megálltam, hogy pihenjek és élvezzem a McCloud Folyó, a Völgy, és a város körüli vidéket teljes szélességben. Eljött az ebéd ideje, és egy hideg vizű tiszta hegyi forrást kerestem. Csészével a kezemben, lehajoltam, hogy megtöltsem azt, és egy elektromos áramlat futott keresztül a testemen, a fejemtől a lábamig.

Körbenéztem, és közvetlenül mögöttem, egy fiatalember állt, aki első pillantásra úgy tűnt, mint aki hozzám hasonlóan túrázik. Közelebbről megnézve, azonnal felfogtam, hogy ő nem egy közönséges személy. És ahogy ez a gondolat átfutott az elmémen, ő elmosolyodott, és így szólt hozzám:

"Testvérem, ha odaadod nekem a csészédet, adok neked egy sokkal üdítőbb italt a forrásvíznél." Engedelmeskedtem, és a csésze azonnal tele is lett egy krémes folyadékkal. Visszaadta és így szólt:

"Idd meg."

Így is tettem, és bámulatba ejtett, mivel a íze finom volt, elektromos felpezsdítő hatással volt a testemre és az elmémre, ami úgy meglepett, hogy a lélegzetem is elakadt. Nem láttam őt beletenni semmit a csészémbe, és csodálkoztam, hogy ez hogyan is történhetett. 

"Az amit megittál," magyarázta, "közvetlen az Egyetemes Ellátmányból érkezik, olyan tiszta és felpezsdítő, mint az Élet Maga, ami valójában az Élet - a Mindenütt való Élet - mivel az körülöttünk mindenütt létezik. Ez a mi tudatos vezérlésünket és irányításunkat célozza, amiben készségesen szófogadók vagyunk, amikor eléggé Szeretünk, mivel az Univerzum egésze a Szeretet rendelkezéseinek engedelmeskedik. Bármire is vágyom, az manifesztálja magát, amikor Szeretetben parancsolom. Kitartottam a csészét, és amire vágytam számodra, az megjelent."

"Nézd! Csak kitartom a kezem, és ha aranyat kívánok használni, itt is az arany." Azonnal ott hevert a tenyerében egy korong, ami közel akkora volt, mint egy tíz dolláros méretű aranydarab. Ismét így folytatta:

"Látom, hogy van benned egy bizonyos Belső egyetértés a Nagy Törvénnyel kapcsolatban, de nem vagy elég tudatos kívülről hozzá, hogy közvetlen a Mindenütt való Egyetemes Ellátásból hozd létre amire vágysz. Ha ilyen intenzíven, élénken, és céltudatosan arra vágysz, hogy láss valami e-fajta dolgot, az többé nem tartható vissza tőled."

"Mindazonáltal a meggondolatlanság, a Létezés Nagy Igazságának egyik legkevésbé fontos cselekedete. Ha a vágyad nem lett volna teljesen mentes az önzéstől és a jelenségtől való elragadtatástól, egy ilyen tapasztalat nem tudott volna eljönni hozzád. Amikor ma reggel elhagytad otthonod, azon gondolkodtál, hogy egy olyan túrán vagy mint ez, már amennyire az elméd külső tevékenysége részt vett benne. Mélyebb, nagyobb érzékelési szinten, igazán a Belső Éned ösztönzését követed, ami elvezet ahhoz a személyhez, helyhez, és körülményhez, amelyben a legintenzívebb vágyad beteljesülhet."

Az Élet Igazsága az, hogy nem tudsz olyanra vágyakozni, aminek nincs lehetséges megnyilvánulása valahol az univerzumban. Minél intenzívebb az érzés együtt a vággyal, az annál gyorsabban fog valóra válni. Mindazonáltal, ha valaki elég buta ahhoz, hogy olyanra vágyakozzon, ami Isten gyermekei közül meg fog sebesíteni egy másikat, vagy az Ő teremtésének bármely más részét, akkor az a személy meg fogja fizetni a büntetését viszályban és kudarcban, valahol a saját Életének tapasztalatain belül."

"Nagyon fontos teljesen felismerni, hogy Isten szándéka az Ő minden egyes gyermeke számára az, hogy az összes jóban, tökéletességben bővelkedjenek. Ő teremtette a Tökéletességet, és látta el az Ő gyermekeit pontosan ugyanezzel a hatalommal. Ők is meg tudják teremteni és fenn tudják tartani a Tökéletességet, és ki tudják fejezni Istent, a föld feletti dominanciát és mindazt amit az magába foglal. Az emberiség eredetileg az ő Képmására teremtetett: és Isteni Hasonlatosságra. Egyetlen oka van annak, hogy mindannyian miért nem manifesztálják ezt a Dominanciát, ugyanis nem használják Isteni Fennhatóságukat, azt amivel minden egyes egyén el lett látva, és amivel ő szándékozik világát kormányozni. Ők így nem engedelmeskednek a Szeretet Törvényének a béke kisugárzása és az összes teremtés áldása által."

"Ez a kudarcaikon keresztül történik, hogy elismerjék és elfogadják önmagukat, a Legfelsőbb Élő Isten Templomaiként, és hogy örök felismerésben tartsák ezt az elismerést. Az emberiség, az időben, térben, és cselekvésben való jelenlegi látszólagos korlátozottságában, ugyan olyan, mint egy szűkös körülmények között lévő személy, akinek arra lenne szüksége, hogy valaki egy maroknyi pénzt nyújtson neki. Ha a szűkölködő nem lép előre és nem fogadja el a neki nyújtott pénzt, hogyan élvezhetné a világban annak előnyeit, amit az nyújthat neki."

"Az emberiség nagy része pontosan ebben a tudatossági állapotban van ma, és ebben is folytatja,  míg el nem fogadja a szívében lévő Istent Sajátjaként, Gondoskodójaként, annak az összes Jónak az Adományozójaként, ami életükbe és világukba valaha beáramolhat."

"Minden egyes egyén személyes énjének fenntartás nélkül el kell teljesen ismernie, hogy az embernek, vagy a tudatosság külső cselekedetének, teljes mértékben, semmi sem a sajátja. Még az energia sem, amivel valaki felismeri a Nagy Istent Belül, az is a Nagy Isten Éntől áramlik a személyes énbe."

"A Belső Nagy Én Szeretete és dicsérete, és az Igazságra, egészségre, szabadságra, békére, ellátmányra való összpontosított figyelem fenntartása, vagy bármilyen más dolog, amire helyes felhasználás céljából vágyakozhatsz, ha kitartóan fenntartod tudatos gondolatodban és érzésedben, az elfog érkezni, hogy te és a világ felhasználhassa, mivel biztosan ott van a Mágneses Vonzás Nagy Törvénye az Univerzumban."

"Az Élet Örök Törvénye az, hogy bármi amire gondolsz és átérzed, azt formába öntöd; ahol gondolataid vannak, ott vagy te is, mivel te vagy a tudatosságod; és bármin meditálsz, azzá válsz."

"Amikor valaki megengedi az elméjének, hogy elidőzzön az utálat, ítélkezés, felsőbbrendűség, irigykedés, féltékenység, kritika, félelem, kétség, vagy gyanú gondolatain, és lehetővé teszi ezen ingerült érzéseknek, hogy benne generálódjanak, határozottan kellemetlenséget, kudarcot és katasztrófát fog megtapasztalni elméjében, testében, és világában. Amíg engedi figyelmének, hogy ilyen gondolatokat tartson fenn, akár nemztek, személyek, helyek, körülmények, vagy dolgok tekintetében, azokat a tevékenységeket fogja beépíteni elméjének, testének, és ügyeinek anyagába, és valójában ő maga azoknak a dolgoknak a saját tapasztalatába idézője, belekényszerítője."

"Az összes ilyen disszonáns tevékenység, az ő gondolatán és érzésén át, utoléri az egyént és az ő világát. Az érzések gyakran bevillannak még az előtt, hogy az illető tudatában lenne a gondolatnak  a külső tudatosságában, amit arra használhatna, hogy irányítsa ezt, és ennek a fajta tapasztalásnak arra kellene tanítania őt, hogy milyen nagy energia is van az ő teremtésében, ami a magatartásán keresztül halmozódott fel."

"Az Élet aktivitásának érzékelése, az emberi tudatosság legvédtelenebb pontja. Ez az a felhalmozódó energia, ami a gondolatokat atomi anyagba hajtja, és így a gondolatok dolgokká válnak. Elmondom neked annak a szükségességét, hogy megóvjuk az érzéseket attól, hogy nehogy túl erősen hangsúlyosak legyenek azon érzelmek irányítását illetően, melyek a legfontosabb részét képezik bárminek az Életben, az elme egyensúlyának, a test sikeres egészségének fenntartásában, és a világ minden egyénének személyes énje ügyei beteljesítésében."

"A gondolatok addig soha nem válnak dolgokká, amíg érzésekkel nem ruházzák fel azokat."

TOVÁBB A KÖVETKEZŐ RÉSZRE

Vissza az ELŐZŐ RÉSZREUzenetek_-_Talalkozas_a_Mesterrel_2.htmlUzenetek_-_Tiszteletnyilvanitas_es_Eloszo.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1
http://www.gyogynoveny-bio.hu/


1119 BUDAPEST, ETELE ÚT 32/C. 
H-P: 9-17 óráig SZ: 9-12 óráighttp://www.gyogynoveny-bio.hu/http://www.gyogynoveny-bio.hu/
http://www.gyogynoveny-bio.hu/
Élő Víz
Kóstolóhttp://www.gyogynoveny-bio.hu/
http://www.porthologos.hu/
Skandináv Élő Víz-Rendszerekhttp://www.porthologos.hu/
HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTELhttp://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/
“Mindenkinek ugyanolyan elsődleges privilégiuma van az Isteni Jelenléttel való Mindent Át-ható összekapcsolódáshoz, 
és ez az Egyetlen Hatalom, ami valaha és most, mindig is felemeli a személyes ént, és annak világát 
a földi disszonancia és korlátozottság fölé.”  Szent Germain

  A Csodaember