Leplezetlen Misztériumok

Találkozás a Mesterrel

Godfré Ray King (Unveiled Myteries, 1934)

4/2. rész

"A Szent Szellem vagy Szent Lélek, az Élet, Isten, az Isteni Szeretet Tevékenység, vagy az Istenség Anyai Kifejeződésének érző oldala. Ez az, amiért a Szent Szellem elleni bűnt úgy említik, hogy az nagy gyötrelmet hoz, mivel az érzésekben lévő bármilyen disszonancia megtöri a Szeretet Törvényét, ami az Egyensúly, a Harmónia, és a Tökéletesség Törvénye."

"A legnagyobb bűntett az Univerzumban a Szeretet Törvénye ellen az, hogy az emberiség szinte szüntelen, minden fajta ingerült és destruktív érzéseket küld ki."

"Egy napon, a faj felfogja és felismeri, hogy azok a vészjósló romboló erők, melyek megnyilvánulnak ezen a földön, és annak atmoszférájában, olyan emberi gondolatokat és érzéseket generálnak bennetek, amik az érzelmek felügyeletének hiányán keresztül jutottak be az egyének, vagy nemzetek ügyeibe, az egyének napi személyes tapasztalataiba. Még a destruktív gondolatok sem képesek tevékenységként, eseményekként, vagy fizikai dolgokká válva kifejezni magukat, kivéve, ha világi érzéseken haladnak keresztül; mivel ez a manifesztálásnak abban a fázisában van, hogy a fizikai atom egyesülésének tevékenysége a gondolatformán megtörténik."

"Mint ahogy egy hirtelen robbanásból eredő zaj sokkolja az idegrendszerét annak, aki azt hallja, és felállít egy reszkető érzést a test sejtfelépítésében, pontosan ugyanígy tesz az irritáló érzéssokk kiáradása is, ami megzavarja és felforgatja annak a személynek az elméjében, testében és világában lévő finomabb szubsztanciákat, aki kiküldte azokat tudatosan, vagy tudattalanul, szándékosan, vagy önkéntelenül."

"Disszonáns érzés az előállítója azoknak a körülményeknek, amiket mi széthullásnak, öregedésnek, memóriahiánynak, és minden más kudarcnak nevezünk az emberi tapasztalatok világában. A teststruktúrára gyakorolt hatása ugyanaz, mint ha egy épületnél a téglákat összefogó habarcs ismétlődő ütéseket kapna, amik minden nap egyre csak gyarapodnának. Ez a folyamatos sokk, félre rázná a habarcsot összetartó részecskéket, és az épület egy kaotikus
tömeggé omlana össze, és nem lenne formája többé."

"Ez az amit az emberiség folyton tesz az emberi test atomi struktúrájával."

"Hogy valaki énje a disszonáns gondolatokat és érzéseket kifejezze, az a legkisebb ellenállás, valamint az egyén szokásos fejletlen, fegyelmezetlen habitusa, és egy makacs egyén, aki elzárkózik attól, hogy megértse az ő saját Lényének Törvényét és elhozza személyes énjét, mely az egyetlen eszköze a Törvény iránti engedelmesség kifejezésére."

"Ő, aki nem tudja, vagy nem akarja kontrollálni gondolatait és érzéseit, rossz helyzetben van, mivel tudatosságának minden ajtaja szélesre tárulva nyitva áll az olyan bomlasztó tevékenységek számára, amiket más személyiségek érzelmei és más lelkek dobtak le magukról. Ez sem erőt, sem bölcsességet, sem pedig gyakorlatot nem ad neki, hogy elengedje a barátságtalan, romboló impulzusokat, és azok a teljesen felnőtt emberi lények, akik így tesznek, csak gyermekeknek számítanak az ön-kontrolljuk fejlesztésében."

"Az ilyen kicsi érzelemkontroll megtanulása egy métely az emberiség bölcsőtől a sírig tartó Életén. Manapság erre a különös pontra való odafigyelésre van a legnagyobb szükség a Nyugati világban. Könnyű elengedni a disszonáns gondolatokat, érzéseket, és tevékenységeket az biztos, mert az emberiség nagy része el van merülve a teljesen maga által megteremtett környezet és gondolattársítás által." 

"Az egyénnek, az ő külső tudatosságának kontrollálásán keresztül, saját szabad akarata által, arra kell törekednie, hogy kiemelkedjen ezekből a körülményekből, azzal a céllal, hogy túlszárnyalja ezeket a korlátozásokat véglegesen, és senki sem remélheti, hogy megszabadíthatja életét és világát a nyomortól, viszálytól, és rombolástól, amíg pórázra nem köti saját gondolatait és érzéseit. Ily módon, a világban minden apró zavaró eseményből eredő disszonancia által, megtagadja az Élettől, hogy az átáramolva elméjén és testén keresztül, az egyén képzetté váljon."

"Először is, az ilyen fegyelem folyamatos erőfeszítést igényel, mivel az emberiség kilencvenöt százalékának gondolatai és érzései kontrollálatlanul és szabadon rohangálnak, mint egy kóborkutya."

"Mindazonáltal nem számít, hogy mennyi erőfeszítésbe kerül, hogy ezt a két tevékenységet kontroll alá hozzuk, érdemes bármennyi időt és energiát felhasználni, és ha nincs Igazán, Állandóan, Urrá az egyén az Élete felett, a világa enélkül tud lezajlani. Örömömre fog szolgálni, és kiváltságom lesz, hogy megtanítsalak titeket ezeket a Felsőbb Törvényeket használni, és azok alkalmazása lehetővé fogja tenni számotokra Igazi Bölcsességet kibocsátani, és az Összes tökéletességet előidézni."

"Az első lépés önmagatok kontrollálásához, az elme és a test összes külső tevékenységének lecsendesítése. Tizenöt - harminc percig este azelőtt, hogy lepihentek, és reggel mielőtt megkezditek a napi munkát, használjátok a következő gyakorlatot, ami bárki számára csodákat tesz, aki megteszi a szükséges erőfeszítéseket."

"Az a második lépés, hogy: biztosítsd, hogy zavartalan legyél, és miután mozdulatlanná váltál, lásd és érezd, hogy a tested egy Káprázatos Fehér Fénybe burkolózik. Az első öt percben, míg fenntartod ezt a képet, ismerd fel és érezd át intenzíven a kapcsolatot külső éned és a Te benned lévő Mindenható Istened között, miközben figyelmedet a szívközpontodra irányítod, és egy Arany Napként vizualizálod azt."

"A következő lépés az elismerés: 'Most vidáman hozzáférek a Mindenható Isteni Jelenlét Teljességéhez, a Tiszta Krisztushoz'. Érezd a Fény Nagy Ragyogását és intenzitását a tested minden egyes sejtjében legalább tíz percig."

"Aztán zárd a meditációt a következő paranccsal: A Fény Gyermeke vagyok, Szeretem a Fényt, a Fényt szolgálom, a Fényben élek, a Fény Védelmez, Megvilágosít, Ellát mindennel, és Fenntart engem, Áldom a Fényt."

"Emlékezz mindig, hogy "Az egyén azzá válik, amire meditál", és mivel az összes dolog a Fényből ered, a Fény a Legfelsőbb Tökéletesség, és az összes dolog Irányítója."

"A Fényen való elmélkedés és a Fény imádata kényszeríti azt, hogy a Megvilágosodás az elmében, erőben, egészségben megtörténjen, és elrendezi, hogy a testbe is bejusson, és a béke, harmónia, és siker manifesztálódjon minden olyan egyén ügyében, aki valóban megfogja tenni ezt, és arra törekszik, hogy fenn is tartsa."

"Minden évszázadban, minden korban, minden esetben azt mondta nekünk mindenki aki az Élet nagyobb teljesítményét kifejezte, hogy a Fény az Első, a Fény ott van mindenütt, és minden dolog a Fényben létezik."

"Az Igazság ma is ugyanaz, mint egymillió évvel ezelőtt volt. Régről ered bármely feljegyzés az emberiségről, az összes korszak Bölcs és Nagyszerű embereiről, akiket egy kisugárzó "Fénnyel" ábrázolnak, ami a fejükből és magából a testükből ered."

"Ez a Fény Valós, épp olyan Valós, mint az elektromos fények otthonaitokban. Nem távoli az a nap, amikor lesznek olyan gépezetek megépítve, melyek megmutatják a "Fény" kiáradását minden egyénnel kapcsolatban bárki fizikai szeme számára, akit érdekel annak látványa. Egy ilyen gépezet azt a szennyeződést, vagy elszíneződést is meg tudja majd mutatni, amit egy személy maga generál az Isteni "Fény" körül, disszonáns gondolatok és érzéseken keresztül. Ez, és csak ez a mód az, ahogyan a Nagy Életáram-energia szennyezetté válik."

"Ha őszintén végzed ezt a gyakorlatot, és átérzed tested és elméd minden atomját mélységesen mély intenzitással, bőséges bizonyítékot fogsz kapni azt a Hatalmas Aktivitást, Erőt, és Tökéletességet illetően, ami a "Fényen" belül lakozik, és örök aktivitásban van. Amikor megtapasztalod ezt, akár csak egy rövid időre is, nem lesz szükséged további bizonyítékra. A saját magatok bizonyítékává váltok. Lépj Bele és LEGYÉL békében. Visszatérsz az Atya házához. Az első tíz napos alkalmazása után ennek a gyakorlatnak, az a legjobb, ha egy nap háromszor végzed el, reggel, délben, és este."

"Mi gyakran halljuk ezt a panaszt: "Ó! Nem tudok rá mindig időt szánni." Azoknak akiknek ez az opciójuk, egyszerűen ezt kívánom mondani:

"Azt az időt, amit az átlagember kritizálásra, ítélkezésre, emberek, körülmények, és dolgok hibáztatására költi, ha ezzel a felismeréssel és a "Fény" felhasználásával tölti, mivel semmi más nem létezik nála, a mennyországot fogja manifesztálni a földön, azon egyének számára, akik mernek próbálkozni és van hozzá elég elhatározásuk, hogy fenn is tartsák azt. Semmi sem lehetetlen. A "Fény" soha nem bukik el."

"A Fény Isten Módszere a teremtésre és a Rend, a Béke, és a Tökéletesség fenntartására, az Ő Teremtésén keresztül. Minden emberi lény ezen a földön képes rendelkezni azzal az összes idővel, amit akar ahhoz, hogy ezt elvégezhesse, amikor elég intenzíven vágyik rá, hogy ezt tegye. Az intenzitás, magában a vágyban, át-fogja rendezni az emberek világát, körülményeit, és a dolgokat úgy, hogy meglegyen ez az idő, ha komolyan vágyik felhasználni azt a feljebb jutására. Nincs olyan személy a világban, aki kivételt képezne a Törvény számára, mivel az intenzív vágy arra, hogy valami konstruktívat tegyünk, amikor az elég intenzívvé válik, akkor az Isteni Hatalom kibocsátja a szükséges energiát a vágyott dolog kifejezésére és megteremtésére."

"Mindenkinek ugyanolyan elsődleges privilégiuma van az Isteni Jelenléttel való Mindent Át-ható összekapcsolódáshoz, és ez az Egyetlen Hatalom, ami valaha és most, mindig is felemeli a személyes ént, és annak világát a földi disszonancia és korlátozottság fölé."

"Dárga Fiam, próbáld meg ezt nagy eltökéltséggel és tudd, hogy a Benned lévő Isten a Te Biztos Győzelmed."

TOVÁBB A KÖVETKEZŐ RÉSZRE

Vissza az ELŐZŐ RÉSZreUzenetek_-_Talalkozas_a_Mesterrel_3.htmlUzenetek_-_Talalkozas_a_Mesterrel_1.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1
http://www.porthologos.hu/
Skandináv Élő Víz-Rendszerekhttp://www.porthologos.hu/
HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTELhttp://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/
“Mindenkinek ugyanolyan elsődleges privilégiuma van az Isteni Jelenléttel való Mindent Át-ható összekapcsolódáshoz, 
és ez az Egyetlen Hatalom, ami valaha és most, mindig is felemeli a személyes ént, és annak világát 
a földi disszonancia és korlátozottság fölé.”  Szent Germain

  A Csodaember